Mitt mål inför varje uppdrag är alltid att lämna ifrån mig något som fungerar optimalt. Här följer tre punkter jag anser viktiga.

Kreativitet: Jag har ett väldigt rörligt sinne när jag ställs inför en uppgift. Att hitta en udda infallsvinkel kan vara avgörande om ett budskap når fram eller drunknar i ett allt intensivare mediaflöde.

Men eftersom metoden att skapa uppmärksamhet inte får gå ut över syftet, bör vilda idéer ibland hållas i schack. Därför balanserar jag min kreativitet med erfarenhet.

Kommunikation: Jag försöker alltid skala bort alla oväsentligheter för att tydliggöra budskapet eller det som jag tror gör maximalt intryck på mottagaren. Detta tillämpas i allt jag ger mig in i - layout, text, skisser, illustrationer, symboler, och inte minst vid utformning av lättbegripliga instruktioner.

Form: Jag har en utvecklad känsla för att finna rätt manér eller rätt språk för en speciell kund. En illustration eller grafiskt stuk kan bara bedömas i sitt sammanhang.

 

 
   
 
 
 
 
ebbe